آهنگ آغوش علی پر توان

 

 

متن آهنگ آغوش علی پر توان

تنها گوشه ی اتاقم
باز توو رویا و توو خوابم
باز چشام خیره به عکست
باز شدم تشنه ی فکرت

داغونم کرد فکر ِ اینکه تو کجایی
من و دل گوش بشنویم از تو صدایی

بدنم خیس شده از اشک چشام
اسم ِ تو زمزمه ی زیر ِ لبام

ببین عکستو توو آغوش
برده از سرم دل و هوش

ببین التماس و اشکام
باز نکن منو فراموش

ببین عکستو توو آغوش
برده از سرم دل و هوش

ببین التماس و اشکام
باز نکن منو فراموش

تنها گوشه ی اتاقم
باز توو رویا و توو خوابم
باز چشام خیره به عکست
باز شدم تشنه ی فکرت

داغونم کرد فکر ِ اینکه تو کجایی
من و دل گوش بشنویم از تو صدایی

بدنم خیس شده از اشک چشام
اسم ِ تو زمزمه ی زیر ِ لبام

ببین عکستو توو آغوش
برده از سرم دل و هوش

ببین التماس و اشکام
باز نکن منو فراموش

ببین عکستو توو آغوش
برده از سرم دل و هوش

ببین التماس و اشکام
باز نکن منو فراموش

 

 

 

 

منبع:

ایران ترانه

پاسخ دهید