آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا

 

آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا

ما رو گول می زنه با چشم و ابرو
دلمو می سپرم به یار خوشرو
مرهم زخممه حرم صدامون
آروم آروم ذره ذره
ذره شدم مثل یه بره
زبون سر خود شره

ادا در میاره اونم فرنگی
با ما میشه مثل خروس جنگی
موهاشو میکنه پاکی و رنگی
بازی بازی از خود راضی
هی میکنه زبون درازی
دم به دم می زنه سازی

سبزی دود میکنه اونم فراتی
تا گلو می زده پاتیل پاتی
با رقیبم شده پاک دیگه قاطی
پاتی پاتی قر و قاطی
تل و تل و میرم تو پاتی
رو دستم ریخت آب پاکی

اونی که لخ میده بهت می خنده
رفتن و موندنش به مویی بنده
وای از اون روزی که میشه یه دنده
دل دیوونه رو از تو سینه کنده
آقا موشه خاله سوسکه
شبا جمع میشن تو کوچه
با یه مشت نقل و کلوچه

با دو چشماش میگه اون بت چینی
منو می خوای باید به پام بشینی
میگه من از قما شکسته سورم
همین حرفاشه که رفته به جونم
آقا موشه خاله سوسکه
شبا جمع میشن تو کوچه
با یه مشت نقل و کلوچه
آقا موشه خاله سوسکه
شبا جمع میشن تو کوچه
با یه مشت نقل و کلوچه
آقا موشه خاله سوسکه
شبا جمع میشن تو کوچه
با یه مشت نقل و کلوچه

http://www.iransong.com/

متن آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا,تکست آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا,کد آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا,دانلود آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا,آهنگ آقا موشه خاله سوسکه مونالیزا,آهنگ آقا موشه خاله سوسکه,مونالیزا,

 

پاسخ دهید