آهنگ باریکلا تو مونالیزا

آهنگ باریکلا تو مونالیزا

تازگی ها واسه من ناز میکنی
تازگی ها ای بلا شیطون شدی
باز دلم می خواد که من فدات بشم
فدای دو چشمون سیات بشم
تازگی ها دور من پر میزنی
روزی صدبار خونمون در میزنی
باز به من حرفای خوب خوب می زنی
با نگاهت هی منو چوب میزنی

تازگی ها واسه من ناز میکنی
تازگی ها ای بلا شیطون شدی
باز دلم می خواد که من فدات بشم
فدای دو چشمون سیات بشم
تازگی ها دور من پر میزنی
روزی صدبار خونمون در میزنی
باز به من حرفای خوب خوب می زنی
با نگاهت هی منو چوب میزنی

دلم میگه دستمال آبی وردارم
چشام میگن پر از گلابی وردارم
دلم میگه دستمال آبی وردارم
چشام میگن پر از گلابی وردارم
دلم می خواست ابرا کنار میرفتن
ستاره ها دنباله دار میرفتن
یادم میاد اون شبا مست میکردیم
می میزدیم بوسه هوس میکردیم
می میزدیم بوسه هوس میکردیم

باریکلا تو
این دل پاکم مال تو
باریکلا تو
هرچی که دارم مال تو
باریکلا تو
عشوه و نازم مال تو
باریکلا تو
تموم دنیام مال تو
باریکلا تو
جام شرابم مال تو
باریکلا تو
لب های داغم مال تو
باریکلا تو
همه ی وجودم مال تو

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید