آهنگ ببخشید زیادی دورت گشتم

 

آهنگ ببخشید زیادی دورت گشتم
,
دانلود اهنگ ببخشید من زیادی دورت گشتم سرت گیج رفت
,
دانلود اهنگ ببخشید من زیادی دورت گشتم گمم کردی گمت کردم
,
دانلود آهنگ ببخشید من زیادی دورت گشتم
,
ببخشید من زیادی دورت گشتم سرت گیج رفت گمم کردی گمت کردم ببخشید اگه دلت پره از من
,
دانلود اهنگ ببخشید زیادی دورت گشتم
,
دانلود اهنگ سرت گیج رفت گمم کردی گمت کردم
,
دانلود اهنگ اوم اه اوم
,
دانلود اهنگ بگو چجوری بشه باور من که دیگه نیستیم ما برا هم

 

*****************************

آموزش دانلود

ادامه نوشته / Download