آهنگ برو فتانه

آهنگ برو فتانه

برو تا لب وا نکردم برو
برو تا رسوات نکردم برو
برو حرفی واسه گفتن ندارم
دیگه چیزی واسه باختن ندارم
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه

تو با دل دست به یکی کردی نگو نه
شب و روزمو یکی کردی نگو نه
الهی دلم بمیره که سراغ از تو نگیره
نشد اسمتو بیارم دوباره بونه نگیره
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه

یادته با یه نگات مست و غزل خون می شدم
می نخورده یه سیاه مست غزل خون می شدم
حالا از هزارتا میخونه یه شب یکی منو راه نمیده
گله از کی بکنم دیوونه رو جز دیوونه راه نمیده
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه
بسمه هرچی کشیدم بسمه
هرچی از هرکی شنیدم بسمه

پاسخ دهید