آهنگ بهار گذشت مونا

 

آهنگ بهار گذشت مونا

من و این قلب شکسته
گوشه عزلت نشسته
تو دیار غم و غربت
دل خسته لب خسته
نه همدمی نه رفیقی
نه غمگسار شفیقی
سردرگم و بی پناهم
مگر چه بوده گناهم؟
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره

از این دوری دلم خونه
دیگه آروم نمی مونه
به پای عشق پاک تو
همش سردرگریبونه
از این دوری دلم خونه
دیگه آروم نمی مونه
به پای عشق پاک تو
همش سردرگریبونه
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره

تو این دنیای وارونه
کسی حتی نمی دونه
هزارون لیلی و مجنون
همه مردن غریبونه
اما توی همین دنیا
هنوز دل من جوونه
هنوز یه عاشق پاکه
افسوس که بی همزبونه
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره

از این دوری دلم خونه
دیگه آروم نمی مونه
به پای عشق پاک تو
همش سردرگریبونه
از این دوری دلم خونه
دیگه آروم نمی مونه
به پای عشق پاک تو
همش سردرگریبونه
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره
بهار گذشت ببین هنوز دلای ما از هم دوره
بازم با این همه دوری دل من سنگ صبوره

http://www.iransong.com/

متن آهنگ بهار گذشت مونا,تکست آهنگ بهار گذشت مونا,کد آهنگ بهار گذشت مونا,دانلود آهنگ بهار گذشت مونا,آهنگ بهار گذشت مونا,

 

پاسخ دهید