آهنگ بی تو علی پر توان

 

متن آهنگ بی تو علی پر توان

وقتی میخواستمت پیشم … نبودی
ندونستم که عاشق ِ … کی بودی
تنهام گذاشتی رفتی و
نگفتی که بی تو میمیرم

آرزوم بود حتی یه بار
منو تحقیر نکنی
بهم بگی دوستت دارم
بهم بگی دوستت دارم

وقتی میخواستمت پیشم … نبودی 
ندونستم که عاشق ِ … کی بودی
تنهام گذاشتی رفتی و
نگفتی که بی تو میمیرم

آرزوم بود حتی یه بار
منو تحقیر نکنی
بهم بگی دوستت دارم
بهم بگی دوستت دارم

وقتی میخواستمت تنهام گذاشتی
قیدِ منو راحت زدی دوسم نداشتی
نمیدونم چی گفتم تو شنیدی
چه کردم با تو از من دل بریدی

وقتی میخواستمت تنهام گذاشتی
قید منو راحت زدی دوسم نداشتی
نمیدونم چی گفتم تو شنیدی
چه کردم با تو از من دل بریدی

وقتی میخواستمت پیشم … نبودی
ندونستم که عاشق ِ … کی بودی
تنهام گذاشتی رفتی و
نگفتی که بی تو میمیرم

آرزوم بود حتی یه بار
منو تحقیر نکنی
بهم بگی دوستت دارم
بهم بگی دوستت دارم

وقتی میخواستمت پیشم … نبودی
ندونستم که عاشق ِ … کی بودی
تنهام گذاشتی رفتی و
نگفتی که بی تو میمیرم

آرزوم بود حتی یه بار
منو تحقیر نکنی
بهم بگی دوستت دارم
بهم بگی دوستت دارم

وقتی میخواستمت تنهام گذاشتی
قیدِ منو راحت زدی دوسم نداشتی
نمیدونم چی گفتم تو شنیدی
چه کردم با تو از من دل بریدی

وقتی میخواستمت تنهام گذاشتی
قید منو راحت زدی دوسم نداشتی
نمیدونم چی گفتم تو شنیدی
چه کردم با تو از من دل بریدی

 

منبع:

ایران ترانه

 

پاسخ دهید