آهنگ خواب سیندرلا مونالیزا

آهنگ خواب سیندرلا مونالیزا

آهنگ خواب سیندرلا مونالیزا

دیشب خواب دیدم تو رویا
من و صدتا پری زیبا
با اسبای سفید بالدار
می رفتیم بالاتر از ابرا
یکی شونه میزد موهامو
یکی سرمه توی چشمامو
رنگ شادی توی چشمام بود
کفش پاشنه طلایی پام بود
رفته بودیم پشت ابرا

کاش که نرسیم به فردا
تا که این خواب تموم شه
میرسیم باز به اونجایی
که شاهزاده ی رویایی
منتظر باشه تو قصرش
تا میام نخوابه
آخ که باز سحر رسید
هرچه بود که پر کشید
اون شاهزاده ی رویایی
قصه هامو با خودش برد

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید