آهنگ دختر بندر مونالیزا

 

آهنگ دختر بندر مونالیزا

جرینگ جرینگ صدای چیه صدای النگوهای کیه
جرینگ جریگ صدای چیه صدای النگوهای کیه
دختر بندری میادباپیرهن زری میاد
خورشید سرزمین ما طلوع اذری میاد
ای قدبالاشوببینموهاش رسیدهتازمین
ای قدبالاشو ببین موهاش رسیده تا زمین
عاشق سینه چاک دارهباسینه های مرمرین
هرچی که زحمت میکشهبامیل رغبتمیکشه
سرمه به چشمون سیاه ازروی عادت میکشه
دختر بندری میاد باپیرهن زری میاد
خورشید سرزمین ما طلوع اذری میاد

http://www.iransong.com/

متن آهنگ دختر بندر مونالیزا,تکست آهنگ دختر بندر مونالیزا,کد آهنگ دختر بندر مونالیزا,دانلود آهنگ دختر بندر مونالیزا,آهنگ دختر بندر مونالیزا,آهنگ دختر بندر,مونالیزا,

 

پاسخ دهید