آهنگ دروغه مونا

 

 

آهنگ دروغه مونا

ز من بشنو در این دنیای فانی
که عمر آدمی بسته به آنی
حقیقت مردن است و واژه ای تلخ
نخواهد ماند عمر جاودانی
حقیقت مردن است و واژه ای تلخ
نخواهد ماند عمر جاودانی

دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه
دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه

دیگه عشق و وفاداری دروغه
ز جان و دل فداکاری دروغه
دیگه هیچکس به فکر دیگری نیست
راه دل بسته و رهگستری نیست
دیگه رفتن ره برگشتنی نیست
تموم زندگی یه مشت خاکیست

آخ دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه
دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه

خدایا این چه رسم روزگاره؟
دلا دیگه آرامشی نداره
سالی که اسمش سال دوهزاره
سال فریب و سال انتظاره
سالی که اسمش سال دوهزاره
سال فریب و سال انتظاره

آی دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه
دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه

دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه
دروغه والا دروغه
به جز مردن هرچیزی دروغه
دروغه
دروغه
دروغه
دروغه

http://www.iransong.com/

متن آهنگ دروغه مونا,تکست آهنگ دروغه مونا,کد آهنگ دروغه مونا,دانلود آهنگ دروغه مونا,آهنگ دروغه مونا,آهنگ دروغه,مونا,

 

 

پاسخ دهید