آهنگ دستا همه بالا مونا

 

 

 

آهنگ دستا همه بالا مونا

امشب شب پیوند دو کفتر سپیده
ماه دوماد ما بعله رو از عروس شنیده
چشمک به عروس وای که نگو چه حالی داره
زیر لفظی می خواد عروس خانوم تا بگه آره

حالا حالا دستا دستا همه بالا همه بالا
حالا حالا حالا دستا بره بالا
حالا حالا حالا دستا بره بالا
باهم بخونید مبارکا باد
جشن عسلک با ماه دوماد شاخ شمشاد
باهم بخونید مبارکا باد
جشن عسلک با ماه دوماد شاخ شمشاد

با ناز و ادا دل می بره از آقا دوماد
تا بعله میگه همه میگن مبارکا باد
امشب شب جشن عاشقی و آشناییست
وقت رقص و پایکوبی و لطف و همصداییست

حالا حالا دستا دستا همه بالا همه بالا
حالا حالا حالا دستا بره بالا
حالا حالا حالا دستا بره بالا
باهم بخونید مبارکا باد
جشن عسلک با ماه دوماد شاخ شمشاد
باهم بخونید مبارکا باد
جشن عسلک با ماه دوماد شاخ شمشاد

http://www.iransong.com/

متن آهنگ دستا همه بالا مونا,تکست آهنگ دستا همه بالا مونا,کد آهنگ دستا همه بالا مونا,دانلود آهنگ دستا همه بالا مونا,آهنگ دستا همه بالا مونا,

 

 

پاسخ دهید