آهنگ دلبرک فتانه

آهنگ دلبرک فتانه

“نعیم”
بیا عروسکم
بیا خوشگلکم
بازی تو نکن
با این دلکم
“فتانه”
آره دلبرلکم
آره خوشگلکم
میون عاشقات
والا من تکم

“نعیم”
مستی عشق تو با من
می کند دنیامو رنگین
عزیزم قهر دل تو
می کند چشمامو غمگین
“فتانه”
نذار بشکنه دل من
باز مثل گل بشه پرپر
می دونی اگه که رفتم
می گیری غصه رو از سر
می گیری غصه رو از سر

“نعیم”
بیا عروسکم
بیا خوشگلکم
بازی تو نکن
با این دلکم
“فتانه”
آره دلبرلکم
آره خوشگلکم
میون عاشقات
والا من تکم

“نعیم”
می خواهم از تو بخوانم توی شعر و غزلام
می خواهم تو را بنامم عروس شهر دلام
“فتانه”
عشق من یادت بمونه
غیر تو هیچکی ندونه
تویی سردار دل من
نذاری رقیب بدونه
عشق من یادت بمونه
غیر تو هیچکی ندونه
تویی سردار دل من
نذاری رقیب بدونه

“نعیم”
بیا عروسکم
بیا خوشگلکم
بازی تو نکن
با این دلکم
“فتانه”
آره دلبرلکم
آره خوشگلکم
میون عاشقات
والا من تکم

پاسخ دهید