آهنگ دل من مونا

 

 

آهنگ دل من مونا

یک عمر مث پروانه به هر شاخه نشستی
در حسرت یک گل مجنونی و مستی
هرگز تو ندیدی یک همره و همدرد
تو ای عاشق دیوانه جانانه شکستی
تو ای عاشق دیوانه جانانه شکستی
دل من ای دل من
ای دل بیچاره ی من
دل من ای دل من
ای دل دیوانه ی من

ای دل دل بیچاره
از غصه تو صد پاره
این قصه ندانی
ای دل تو مکن ناله
آشفته و آواره
تنها نمانی
ای دل ای دل ای دل دل جانی
ای دل ای دل ای دل دل جانی
دل من ای دل من
دل بیچاره ی من
دل من ای دل من
ای دل دیوانه ی من
دل من ای دل من
دل بیچاره ی من
دل من ای دل من
ای دل دیوانه ی من

http://www.iransong.com/

متن آهنگ دل من مونا,تکست آهنگ دل من مونا,کد آهنگ دل من مونا,دانلود آهنگ دل من مونا,آهنگ دل من مونا,

 

 

پاسخ دهید