آهنگ دل می گیره بهونه مونالیزا

آهنگ دل می گیره بهونه مونالیزا

you talk to my heart
listen to me
please

شب که میام به خونه
دل می گیره بهونه
چشام به در نشسته
تو کی میای به خونه؟
شب که میخوام بخوابم
دل می گیره بهونه
چشام به در نشسته
تو کی میای به خونه؟
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده

نگفتمت ای دل دیوونه دیگه عاشق نشو
دیگه دنبالش نرو بسه دیگه عاقل بشو
نگفتمت ای دل دیوونه دیگه عاشق نشو
دیگه دنبالش نرو بسه دیگه عاقل بشو
وقتی دل عاشق میشه
وقتی دل عاشق میشه
مثل پروانه میره به شمع خود سرمیزنه
دل دیوونه ی من خیالش تخت تخته
نمیدونه عاشقی وای سخت سخته
دل دیوونه ی من خیالش تخت تخته
نمیدونه عاشقی وای سخت سخته
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده

با صدای قلب من تیک تیک و تیک و تاک میاد
دل دیوونه شده وای داره از جا درمیاد
با صدای قلب من تیک تیک و تیک و تاک میاد
دل دیوونه شده وای داره از جا درمیاد
نمیدونم که دیگه با دل باید چیکار کنم
از دل بازیگوشم چه جور باید فرار کنم
نمیدونم که دیگه با دل باید چیکار کنم
از دل بازیگوشم چه جور باید فرار کنم
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده
این دل بازم عاشق شده
کار دلم مشکل شده

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید