آهنگ دو سه شبه كه چشمام به دره (جهان)

آهنگ دو سه شبه كه چشمام به دره (جهان)

خدا كنه كه خوابم نبره

دو سه شبه كه چشمام به دره

خدا كنه كه خوابم نبره

تو اين قفس كه زندونـــه منـه

دلـــــم گرفته و منتظره

خدا كنه كه خوابم نبره

 

مي خوام كه دل به دريـــــــا بزنم

يــــه سينـــه حرفـــو يكجـــا بزنم

چرا كسي نمي گه به مــــــــــــن

عشق و اميدم به كــــــــــــجا رفته

شبها كه يكه و تنها بمونــــــــــم

با غصــه ها تو دنيــــا بمونــــــــم

به كي آخه مي تــــــونه بگه اون

كــه پشيمــونـــه چــــرا رفتـــــــه

 

 
مي خوام كه دل به دريـــــــا بزنم

يــــه سينـــه حرفـــو يكجـــا بزنم

چرا كسي نمي گه به مــــــــــــن

عشق و اميدم به كــــــــــــجا رفته

شبها كه يكه و تنها بمونــــــــــم

با غصــه ها تو دنيــــا بمونــــــــم

به كي آخه مي تــــــونه بگه اون

كــه پشيمــونـــه چــــرا رفتـــــــه

دو سه شبه كه چشمام به دره

خدا كنه كه خوابم نبره

تو اين قفس كه زندونـــه منـه

دلـــــم گرفته و منتظره

خدا كنه كه خوابم نبره

فردا دوباره پاييز مي شــــــــه باز

دلـــش زغصـــه لبريز مي شـه باز

اي آسمون بهش بگو پشيمون مي شي

به سوز عاشقي قسم كه دلخون مي شي

دو سه شبه كه چشمام به دره

خدا كنه كه خوابم نبره

تو اين قفس كه زندونـــه منـه

دلـــــم گرفته و منتظره

خدا كنه كه خوابم نبره

 

http://sharif-hamnavard.blogfa.com/page/daftarcheh6.aspx

 

خدا كنه كه خوابم نبره

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم

 

پاسخ دهید