آهنگ ذره ذره فتانه

آهنگ ذره ذره فتانه

ذره ذره دلمو آب می کنه
ریزه ریزه چشامو خواب می کنه
اونی که قلبمو بی تاب می کنه
می تونه شبهامو مهتاب بکنه
ناز چشمای منو تو دفترش
بنویسه تو دلش قاب بکنه
ذره ذره دلمو آب می کنه
اونی که قلبمو بی تاب می کنه

درستو خوب بلدی اوسای کاری
تو تو کار دلبری همتا نداری
یه روزی حکایت باغ و بهاری
روز دیگه قصه پاییزو داری
نمی دونم تو چی هستی تو کی هستی
هرچی هستی می دونم که خود پرستی

دیگه بس کن عزیزم رنگ و دورنگی
نکنه فکر می کنی خیلی زرنگی
ذره ذره دلمو آب می کنه
ریزه ریزه چشامو خواب می کنه
اونی که قلبمو بی تاب می کنه
می تونه شبهامو مهتاب بکنه
ناز چشمای منو تو دفترش
بنویسه تو دلش قاب بکنه
بنویسه تو دلش قاب بکنه
بنویسه تو دلش قاب بکنه
بنویسه تو دلش قاب بکنه

پاسخ دهید