آهنگ ساقی فتانه

آهنگ ساقی فتانه

ساقی میخانه منم مست و غزلخوان
دل به تو بستم به تو ای خسرو خوبان
خال اون چشم سیه برق نگه از دل و از جان

جام شراب دیگری پر کن برام ای می پرست
امشب به جای مشتری ساقی شده عاشق و مست
به میخونه خوش آمدی بشین دمی کنار من
تا از لبان گرم تو با بوسه گردم مست مست

فالی بزن برای من شعری بخوان به گوش من
باده بریز در جام من ای شاعر شیرین سخن
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم

ساقی میخانه منم مست و غزلخوان
دل به تو بستم به تو ای خسرو خوبان
خال اون چشم سیه برق نگه از دل و از جان

امشب شب بی خبریست با جرعه ای رفتم ز دست
فرقی که دارد چون شوم بگذار بشم من مست مست
امشب ز پا افتاده ام سر مست جام باده ام
مردم میگن به زیر لب ساقی چرا شد می پرست

فالی بزن برای من شعری بخوان به گوش من
باده بریز در جام من ای شاعر شیرین سخن
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم
در راه تو فدا منم ساقی با وفا منم

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید