آهنگ سالار فتانه

آهنگ سالار فتانه

تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی
تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی
سوار اسب رویایی
تو غمگینی تو تنهایی
دلم دریای خاموشه
تو تنها موج دریایی
تو راهت جاده ی نوره
دیارت شهر پر شوره
تو دلتنگ مرد شبگردی
به دنبال که میگردی
به دنبال که میگردی

تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی
تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی
تویی اون ابر سرگردون
توچشمات قصه ی بارون
دلم داد حسرت فریاد
تو چابک همسوار باد
دو چشمات باده ی هستی
شراب ناب سر مستی
تو همزاد شب سردی
درسته گرم عشق هستی
چرا دل رو نمیبازی
تو دنیامو نمیسازی
بیا رو کن به دنیایی
که از خاک همونجایی
که از خاک همونجایی
تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی
تو سالاری تو سالاری تو مرد قصه هامی
تو مغروری تو مغروری تو معنای کلامی

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید