آهنگ سرود مهربانی فتانه

آهنگ سرود مهربانی فتانه

صدام بزن سرود مهربانی
که حرف عاشقونه رو لباته
صمیمیه صداقت نگاهت
دو چشم مهربون بی گناهت
همیشه در قلب منی
بهانه هستی من
رفیق خوشای دل در عالم مستی من

تو اولینی و تو آخرینی
برای من همیشه بهترینی

برای فصل زندگی تولد دوباره یی
در ظلمت سیاۀ غم طلوع یک ستاره یی
تو در تمام قصه ها قشنگترین حکایتی
چه خوبه از تو گفتن، نهایت صداقتی

تو یک دریچه ای که من در آن بهار را میبینم
ز شاخه های آرزو گل محبت میچینم
من از غروب زندگی به صبح فردا رسیدم
در دفتر خاطره هایم یک طرح تازه کشیدم

تو اولینی و تو آخرینی
برای من همیشه بهترینی

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید