آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان

آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان
سپیده ه ه
غمی که تو نگاته میکشه قلبموقلبمو
میمونم تا همیشه با تو تنهای تنها
زیره بارون زیره بارون

آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان

سرتو رو شونه هام بذارمست چشات
خوابش بگیره خوابش بگیره
لباتو لباتو بذار روی لبام گرمه تنت غمام میمیره ه ه

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پرمیزنه
ای تمام خاطرات هستی ام
قلبمو یاد تو خنجر میزنه

سپیده سپیده
نیاد یه روزی پا روی قلب من بذاری ، پا روی قلب من بذاری
میمیره دیگه احساس من بی فایدست
گریه و زاری ، گریه و زاری

آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان

دو تا چشم ، دو تا چشم
داری که تو دل شب میزنه
بارون نم نم بارون نم نم
گمونم داری منو می کشییی کم کم

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پرمیزنه
ای تمام خاطرات هستی ام
قلبمو یاد تو خنجر میزنه

اگه تو بری با یار دیگه می ذارم سر به بیابون
سر به بیابون
کی میاد کی میاد
اگه یه روز نباشی تا صبح بمون زیر بارون زیر بارون
می شنوی می شنوی
صدای خسته ی من داره از عشقت می خونه
حرف دل حرف دل فقط همینه
دوست دارم اینو بفهم دیوونه

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پر میزنه
ای تمام خاطرات هستی ام
قلبمو یاد تو خنجر میزنه

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پر میزنه
ای تمام خاطرات هستی ام
قلبمو یاد تو خنجر میزنه
دل من به سوی تو پر میزنه ه ه ه

ها ها ها
ها ها ها

آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پر میزنهپر میزنه

جاده اسم تورو فریاد میزنه
دل من به سوی تو پر میزنه
ای تمام خاطرات هستی ام
قلبمو یاد تو خنجر میزنه
دل من به سوی تو پر میزنه

آهنگ سپیده و جاده حامد هاکان

پاسخ دهید