آهنگ عاشق فتانه

آهنگ عاشق فتانه

من اگه عاشق نبودم رنج و عذاب نداشتم
شب ها تو میخونه دلی مست و خراب نداشتم
اگه دلم سوخته نبود آتش افروخته نبود
مثل یه تشنه تو کویر حسرت آب نداشتم
اگه که الماس نگات چشم منو نمی گرفت
من واسه گرفتنش اینقده شتاب نداشتم

من اگه عاشق نبودم رنج و عذاب نداشتم
شب ها تو میخونه دلی مست و خراب نداشتم

رو لب داغ زندگی قصه عشق اگه نبود
تو گنجه خاطره هام این همه کتاب نداشتم
وقتی که تنها می شدم ترس رقیب اگه نبود
از ته دل این همه شور و اضطراب نداشتم
برای من تو زندگی نبود اگر خاطره ای
این همه رویای قشنگ شب ها تو خواب نداشتم
نداشتم

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید