آهنگ عروس فتانه

آهنگ عروس فتانه

امشب ای عاشق ترین فرهاد مشرق زمین
عشق بی آلایشم را در نگاهم ببین
تا بگیرم ساغری دیگر ز چشمان تو
خاطرات تلخ و شیرینم کنارم بشین

ای که مجنونی و دنیای منی
ای که مجنونی و دنیای منی
همدم امروز و فردای منی
من شریک دشت غم های توام
من عروس عشق و لیلای توام

بار دیگر آتشم زد برق چشمان تو
ای که دنیای منی دستم به دامان تو
این شب زیبنده را با تو به سر می کنم

بار دیگر با تو در رویا سفر می کنم
بار دیگر با تو در رویا سفر می کنم

ای که مجنونی و دنیای منی
همدم امروز و فردای منی
من شریک دشت غم های توام
من عروس عشق و لیلای توام
من عروس عشق و لیلای توام

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید