آهنگ عزیز جون مونالیزا

آهنگ عزیز جون مونالیزا

آهنگ عزیز جون مونالیزا

عزیز جون به خدا دنیا وفا نداره
عزیز جون به خدا دل شده پاره پاره
عزیز جون نکنه جدا بشی دوباره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره
عزیز جون به خدا دنیا وفا نداره
عزیز جون به خدا دل شده پاره پاره
عزیز جون نکنه جدا بشی دوباره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره

عزیز جون نکنه هیچی دوسم نداشتی
عزیز جون نکنه سر به سرم می ذاشتی
عزیز جون دل من از تو جدا نمیشه
عزیز جون به خدا دوست دارم همیشه
وای
عزیز جون به خدا دنیا وفا نداره
عزیز جون به خدا دل شده پاره پاره
عزیز جون نکنه جدا بشی دوباره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره
عزیز جون خدا اون روزو نیاره

برگرد بیا دوباره
گل پشت و رو نداره
برگرد بیا دوباره
گل پشت و رو نداره

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید