آهنگ غرور علی پر توان

 

متن آهنگ غرور علی پر توان

با اینکه اینو میدونم باید ازت بدم بیاد
بازم میخوام ببینمت… خدایا قلبم چی میخواد؟

میخواد که اون روزای تلخ دوباره باز زجرم بده
کاش بدونی چطور گذشت… گذشتمو یادم بره

خیلی روزا توو خلوتم دلم هواتو میکنه
ولی شکستن تا چقد… کاش که فراموش بکنه

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل توو تنهایی میخواد باشم کنارت
شکستن ِ غرورمو بت نمیدم تا جاش بازم یه روز باشم کنارت

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل توو تنهایی میخواد باشم کنارت
شکستن ِ غرورمو بت نمیدم تا جاش بازم یه روز باشم کنارت

با اینکه اینو میدونم باید ازت بدم بیاد
بازم میخوام ببینمت… خدایا قلبم چی میخواد؟

میخواد که اون روزای تلخ دوباره باز زجرم بده
کاش بدونی چطور گذشت… گذشتمو یادم بره

خیلی روزا توو خلوتم دلم هواتو میکنه
ولی شکستن تا چقد… کاش که فراموش بکنه

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل توو تنهایی میخواد باشم کنارت
شکستن ِ غرورمو بت نمیدم تا جاش بازم یه روز باشم کنارت

نگاه نکن چیزی نگو با اینکه دل توو تنهایی میخواد باشم کنارت
شکستن ِ غرورمو بت نمیدم تا جاش بازم یه روز باشم کنارت

 

 

منبع:

ایران ترانه

پاسخ دهید