آهنگ مرا کشت مونالیزا

 

آهنگ مرا کشت مونالیزا

چشمان سیاه پرخمارت مرا کشت جان
ابروی کمان دمب مارت مرا کشت جان
گفتم که برم حز کنم با پدرت
گفتم که برم حز کنم با پدرت
این دختر شوخ نابکارت مرا کشت جان
جانم لی لی لی حالم خراب است
جانم لی لی لی حالم خراب است
دو چشم دلبرم جام شراب است
آی رباب است دل کباب است
آی رباب است دل کباب است

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان
در بدن کدام دلبرک شیرینی جان
برگشتم و آیینه به دستش دادم
برگشتم و آیینه به دستش دادم
گفتم که در آیینه که را می بینی جان
جانم لی لی لی حالم خراب است
جانم لی لی لی حالم خراب است
دو چشم دلبرم جام شراب است
آی رباب است دل کباب است
آی رباب است دل کباب است

صف دستی مپوش تالوی سیاه رو
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
به جلوه می کشی ظالم تو ما رو
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
به جلوه می کشی خون دارم میشی
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
جوان هستم ببین روی خدا رو
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی

تو را از دور می بینم چه حاصل
به پهلویت نمی شینم چه حاصل
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
در رخت حسن تو گلزار کرده
از این گلها نمی چینم چه حاصل
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان
در بدن کدام دلبرک شیرینی جان
برگشتم و آیینه به دستش دادم
برگشتم و آیینه به دستش دادم
گفتم که در آیینه که را می بینی جان
جانم لی لی لی حالم خراب است
جانم لی لی لی حالم خراب است
دو چشم دلبرم جام شراب است
آی رباب است دل کباب است
آی رباب است دل کباب است

تو را از دور می بینم چه حاصل
به پهلویت نمی شینم چه حاصل
جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
در رخت حسن تو گلزار کرده
از این گلها نمی چینم چه حاصل
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی
فرار کابل شدم ز دست نارنجی

http://www.iransong.com/

آهنگ مرا کشت مونالیزا,دانلود فول آلبوم مونالیزا,کد آهنگ مونالیزا,دانلود آهنگ مونالیزا,مونالیزا ۹۳,ترانه های مونالیزا,متن آهنگهای مونالیزا,تکست آهنگ مونالیزا,کد آهنگ پیشواز مونالیزا,

 

پاسخ دهید