آهنگ مورچه داره مونالیزا

آهنگ مورچه داره مونالیزا

شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
مثه که داره!
نه نداره!
پس چرا اینجورم میشه ؟
هی داره مورمورم میشه؟

شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
مثه که داره!
نه نداره!
پس چرا جونم میخاره؟
حرصمو داره در میاره؟

شما خونتون مورچه داره!

شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
شما خونتون مورچه داره؟
بابا نه نداره!
مثه که داره!
نه نداره!
پس چرا میلرزه تنم ؟
گر افتاده تو دامنم؟

لای کتابات مورچه داره؟
نه نداره!
توی مداداتمورچه داره؟
بابا نه نداره!
توی پیرهنت مورچه داره؟
میگم نه نداره!
بذا ببینم

شما که سواد دارین
واسه هر سوال هزار و یک جواب دارین
رتبه دارین مقام دارین

تو کله تون پر از حساب و هندسه ست
حواستون همش تو درس و مدرسه ست

جون من بگو من تب دارم؟
نه نداری!
مرگ من بگو من تب دارم؟
نه نداری!
پس چرا من تب می کنم؟
فکرای بد بد میکنم؟
پس چرا داغه بدنم؟
هی داره می سوزه تنم؟
آتیش گرفته دامنم؟
هاااااااا ؟!

شما خونتون مورچه داره!

شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
واسه فرار کوچه داره؟
نه نداره!
شما خونتون مورچه داره؟
نه نداره!
مثه که داره!
نه نداره!
میگم داره!
نه نداره!
والا داره!
نه نداره!
بگو که آره!
نه نداره!
آجر پاره!
نه نداره!
چه بیحاله!
نه نداره!

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید