آهنگ نگاه با صدای علی و حامد

آهنگ نگاه با صدای علی و حامد

لعنت به اون نگاهی که منو تورو به هم رسوند
همون نگاه عاشقی که رفت و بین ما نموند
خیلی سریع گذشت و رفت سریع تر از سرعت باد
شاید خدا از ما گرفت لحظه های قشنگ و شاد
بسه دیگه خسته شدم چقد باید پات بسوزم
هرچی دیدم ندید باشه لبامو رو هم بدوزم
شکسته شد قلبه منه این سهممه از این گناه
گناه من تا آخرت باشه همین یه نیم نگاه

لعنت به اون نگاهی که منو تورو به هم رسوند
همون نگاه عاشقی که رفت و بین ما نموند
خیلی سریع گذشت و رفت سریع تر از سرعت باد
شاید خدا از ما گرفت لحظه های قشنگ و شاد

بسه دیگه خسته شدم چقد باید پات بسوزم
هرچی دیدم ندید باشه لبامو رو هم بدوزم
شکسته شد قلبه منه این سهممه از این گناه
گناه من تا آخرت باشه همین یه نیم نگاه

منبع:
www.xni3e.com

آهنگ نگاه با صدای علی و حامد
دانلود آهنگ (درخواستی) کلیک کن

منبع : سایت بزرگ ایکس نایس

Www.xNi3e.Com

 

پاسخ دهید