آهنگ نیمه پر بهارک

آهنگ نیمه پر بهارک

چرا ناامیدی ای دل چرا ناامیدی؟
وای از درد و با بدبینی به کجا رسیدی؟
چرا ناامیدی؟
چرا ناامیدی؟

بر درون جام عمرت این همه در را ببین
زل مزن
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین

چرا ناامیدی ای دل چرا ناامیدی؟
وای از درد و با بدبینی به کجا رسیدی؟

دیگه از درد نگو فقط از درمان بگو
از طلوع صبح شادی وز لب خندان بگو
ابر نیکی باش و بر قلب بد اندیشان ببار
هرکجا پا می گذاری بذر خوش بینی بکار
شکر کن بر آنچه داری زان که دارد جای شکر
حرف منفی را رها کن واژه مثبت بیار
بر درون جام عمرت این همه در را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین
بر درون جام عمرت این همه در را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین

چرا ناامیدی ای دل چرا ناامیدی؟
وای از درد و با بدبینی به کجا رسیدی؟

دیگه از درد نگو فقط از درمان بگو
از طلوع صبح شادی وز لب خندان بگو
جلوه خورشید را بنگر نه ظلمتگاه شب
مهربان باش و رها کن تلخی خشم و غضب
عاشق عاشق شدن باش سینه را آیینه کن
پیشه کن مثبت گرایی حرف خوب آور به لب
بر درون جام عمرت این همه در را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین
بر درون جام عمرت این همه در را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین
زل مزن بر نیم خالی نیمه پر را ببین

http://www.iransong.com/

تعداد بازديد : ۳۶

برچسب ها : متن آهنگ نیمه پر بهارک,تکست آهنگ نیمه پر بهارک,کد آهنگ نیمه پر بهارک,دانلود آهنگ نیمه پر بهارک,آهنگ نیمه پر بهارک,آهنگ نیمه پر,بهارک,

 

 

پاسخ دهید