آهنگ همچو گلها فتانه

آهنگ همچو گلها فتانه

همچو بارون گریه کردم
همچو گل ها خنده کردم
همچو بارون گریه کردم
همچو گل ها خنده کردم
توی خواب و تو خیالم
یادتو من زنده کردم
توی خواب و تو خیالم
یادتو من زنده کردم

با تو حالی تازه دارم
عشق بی اندازه دارم
جز ببینم روی ماهت
آرزویی من ندارم
ای عزیز من
ای عزیز من

چه کنم از دست زمونه
شده ام بی نام و نشونه
من و این اشکای شبونه
بی تو شادی رفته ز خونه
تو یه کوه پر غروری
کوره راه بی عبوری
بین ما پل ها شکسته
حالا از من خیلی دوری
حالا از من خیلی دوری

همچو بارون گریه کردم
همچو گل ها خنده کردم
از غم هجرانت ای دل
همچو مجنون ناله کردم
ای عزیز من
ای عزیز من

پاسخ دهید