آهنگ هوار هوار فتانه

آهنگ هوار هوار فتانه

خدای آسمونها خیلی دلم گرفته
رقیب بی سر و پا یارمو ازم گرفته
او رفته از کنارم قلب منو شکسته
خطا نموده با من با دیگران نشسته

هوار هوار بردن دار و ندار ما را
ز دست من گرفتن اون یار بی وفا را

هوار هوار بردن دار و ندار ما را
ز دست من گرفتن اون یار بی وفا را

بیا من و تو باهم یک دل و یک زبون شیم
بامهر و با محبت عبرت دیگر باشم
تو این دیار غربت قدر همو بدونیم
با زندگی بجنگیم کنار هم بمونیم

تو ای همدم و ایمانم
تو ای امید و ای جانم
من به یاد عشق تو
جاویدانه میخوانم
من به یاد عشق تو
جاویدانه میخوانم

هوار هوار بردن دار و ندار ما را ز دست من گرفتن اون یار بی وفا را هوار هوار بردن دار و ندار ما را ز دست من گرفتن اون یار بی وفا را

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید