آهنگ واسه تو علی پر توان

 

متن آهنگ واسه تو علی پر توان

با رفتنت منم مث یه ابر شکستم
دلم نگفت باید ازین روزا بترسم
تو رفتی و منم با ابرا گریه کردم
واسه تو… واسه تو…

آخه چی شد تو شدی تنها ستاره
پیشم نباشی لحظه حرمتی نداره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو…

زیر بارون قدم بزن تو تنها ستاره
اونا اشکامه دلم هوای گریه داره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو…

زیر بارون قدم بزن تو تنها ستاره
اونا اشکامه دلم هوای گریه داره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو…

با رفتنت منم مث یه ابر شکستم
دلم نگفت باید ازین روزا بترسم
تو رفتی و منم با ابرا گریه کردم
واسه تو… واسه تو…

آخه چی شد تو شدی تنها ستاره
پیشم نباشی لحظه حرمتی نداره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو…

زیر بارون قدم بزن تو تنها ستاره
اونا اشکامه دلم هوای گریه داره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو…

زیر بارون قدم بزن تو تنها ستاره
اونا اشکامه دلم هوای گریه داره
تنهایی هر شب از چشام بارون میباره
واسه تو… واسه تو..

 

 

 

منبع:

ایران ترانه

پاسخ دهید