آهنگ پنجره فتانه

آهنگ پنجره فتانه

پنجره رو نبندین
بهار رو من ببینم
از باغچه های پر گل
فقط یه گل می چینم
فقط یه گل می چینم
به اشک من نخندین
آخه فصل بهاره
اشکهای گرمه چشمام
هدیه روزگاره
هدیه روزگاره

آفتاب بعد بارون
عشق رو به یاد میاره
خاطره جوونی گل تو دلا می کاره
میگه کارش تمومه
مکتب عاشقونه
از عشق و شور و مستی
فقط شادی میاره

محبتی نمونده
عاشقا دل شکستند
خداحافظ عزیزم
درهای عشق رو بستم
غبار بی وفایی
آیینه رو پوشونده
پنجره رو نبندین
چیزی دیگه نمونده
دیگه چیزی نمونده
پنجره رو نبندین
بهار رو من ببینم
از باغچه های پر گل
فقط یه گل می چینم
فقط یه گل می چینم

محبتی نمونده
عاشقا دل شکستند
خداحافظ عزیزم
درهای عشق رو بستم
غبار بی وفایی
آیینه رو پوشونده
پنجره رو نبندین
چیزی دیگه نمونده
دیگه چیزی نمونده
پنجره رو نبندین
بهار رو من ببینم
از باغچه های پر گل
فقط یه گل می چینم
فقط یه گل می چینم
پنجره رو نبندین
بهار رو من ببینم
از باغچه های پر گل
فقط یه گل می چینم
فقط یه گل می چینم

پاسخ دهید