آهنگ گل سنگم مونا

 

 

آهنگ گل سنگم مونا

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بـارون اگه نـبـاری
خبر از حال من نـداری
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

مثل آفـتـاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفـان پر گردم

هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفان پر گردم

باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

http://www.iransong.com/

متن آهنگ گل سنگم مونا,تکست آهنگ گل سنگم مونا,کد آهنگ گل سنگم مونا,دانلود آهنگ گل سنگم مونا,آهنگ گل سنگم مونا,آهنگ گل سنگم,مونا,

 

 

پاسخ دهید