آهنگ گل قاصد فتانه

آهنگ گل قاصد فتانه

تنگه دلم از غم دوری یار
ای گل قاصد خبر خوش بیار
بگو که میاد و میشه باز موندگار
بگو که تموم شد دلهره انتظار

بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم
بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم

نبری چیزی رو از یاد
آرزومو ندی بر باد
گم نشی تو راه خونه
منتظر دلم نمونه
منتظر دلم نمونه
نکنه خسته بشی میون راه
خوب نگاه کن که نیفتی توی چاه

نبره باد تورو توی بیابون
خیس نشی زیر تگرگ و زیر بارون
عاشق کسی نشی از دل و از جون

بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم
بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم

تنگه دلم از غم دوری یار
ای گل قاصد خبر خوش بیار
بگو که میاد و میشه باز موندگار
بگو که تموم شد دلهره انتظار

بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم
بگو که تو راهه نزنه شور دلم
سر به گریبون نشه این جور دلم

پاسخ دهید