اهنگ بریدی و نبریدم

 

دانلود اهنگ بریدی و نبریدم مختاباد,

دانلود آهنگ کاروان مختاباد,

شکوه دارم بادل بی غمگسارم,

دانلود آهنگ شکوه مختاباد,

متن تصنیف شکوه مختاباد,

متن آهنگ شکوه محسن نامجو,

دانلود آهنگ گذشتی و نگذشتم مختاباد,

بریدی و نبریدم شکستی و نشکستم,

دریافت این آهنگ از تلگرام

 

پاسخ دهید