دلم افسانه میخواهد، دلم پیمانه میخواهد، دلم دلداده میخواهد،

 

 

 

دلم افسانه میخواهد، دلم پیمانه میخواهد،

دلم دلداده میخواهد،

میان شعرهای ناب ، به سان گونه های داغ،

دلم غمنامه میخواهد،

برای رنج بیزاری، میا ن اوج هوشیاری،

دلم ویرانه میخواهد ،

برای نم نم باران ، برای حس دلتنگی ،

دلم دردانه میخواهد ،

برای آسمان شب ،برای حس خوشبختی،

دلم دلداده میخواهد،

برای مستی هر شب ، دلم پیمانه میخواهد ،

دلم پیمانه میخواهد،

دلم با کیست؟ دلم با کیست؟

دلم در جستجوی کیست؟

جوابی نیست ، جوابی نیست؟

سوالی نیست ، سوالی نیست ؟

مینا

 

 

http://sakhi54.parsiblog.com

 

 

 

پاسخ دهید