متن آهنگ افغانی اگـــر عشق باشد گنـــاهی الهــی

 

 

متن آهنگ افغانی

اگـــر عشق باشد گنـــاهی الهــی

سرا پا گنـــــاهم الهــی الهــــــی

نشان ده ره کعبــهء عــاشقـان را

به مجنـــون گم کرده راهی الهی

مـــرا صبح رخسار آئینــه رویی

نشانده به روز سیـــاهی الهـــــی

 

http://sakhi54.parsiblog.com

 

 

پاسخ دهید