متن آهنگ افغانی ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

 

 

متن آهنگ افغانی
ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

همـــه یارند و ولی یار وفا دار کجــــــــاست

 

تا نپرسنــــد و به خوبــــان غم دل نتوان گفت

ور بپــــرسند بگــــو قــوت گفتار کجــــاست

در خــــــرابات مغــــان هوش مجوئید که ما

همه مستیم و در این میکده هوشیـار کجاست

 

http://sakhi54.parsiblog.com

 

 

 

پاسخ دهید