متن آهنگ افغانی ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

 

متن آهنگ افغانی
ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا می (mey) شود انگور ما

ای دلبر مقصود ما ای قبله معبود ما
آتش زدی بر عود ما نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما
پا را مکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

ای راحت کروبیان ای شمس اطوار جهان
جان و دلی هم جان جان ای جان ما ای جان ما

مولانا جلال الدین بلخی
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم
که سالها به اجبار خواهیم خفت

 

http://sakhi54.parsiblog.com

پاسخ دهید