آهنگ تهدید علی پر توان

 

متن آهنگ تهدید علی پر توان

تهدیدم نکن به رفتن
سخته این همه شکستن
من دلم با توئه اما
تو سر ِ قهر داری با من

تهدیدم نکن به رفتن
سخته این همه شکستن
من دلم با توئه اما
تو سر ِ قهر داری با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

اگه سدِ راهتم میرم کنار
محضِ دلت بذار برو همین یه بار

اگه سدِ راهتم میرم کنار
محضِ دلت بذار برو همین یه بار

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

تهدیدم نکن به رفتن
سخته این همه شکستن
من دلم با توئه اما
تو سر ِ قهر داری با من

تهدیدم نکن به رفتن
سخته این همه شکستن
من دلم با توئه اما
تو سر ِ قهر داری با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

اگه سدِ راهتم میرم کنار
محضِ دلت بذار برو همین یه بار

اگه سدِ راهتم میرم کنار
محضِ دلت بذار برو همین یه بار

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

منو تهدید میکنی به تنها موندن
با یکی بمون… یا با دلت یا با من

 

 

منبع:

ایران ترانه

 

پاسخ دهید