,متن اهنگ حسن از قاف

 

حسن میدونی چرا انتخاب شدی

چون از دَم متنفریم از پست رفت

باس پیشرفت کنیم نود و شیش درصد

که حتی خالی باف ها شیر فهم شن

حسن بذار ملت برقصن مست شن

نشان آدمیت نیست لباسِ بر تن

نمیشه کسی رو به زور به خدا وصل کرد

این فساده یا خوردن مسکنو سرانه

دِ برادر در دنیا ادا برا من

حقوقِ زن و مرد باید بشه دقیقا برابر

هنر و مطبوعات نیاز به اجازه ندارن

بگو بی گناها رو درارن

پاسپورتمون هم که در حد لواشک

حسن ، هستن

من همون رأیم که تو رو نشونده به منصب

حسن میدونم دستات بسته ان

حسن خوب میدونی کیا حبسن

حسن بد أ دستت خسته ام

حسن ولی هنوز امیدو هستم

تتل کج نشست گردن شکست

پیش کی؟ پیشِ گردن شکن

سرِ چی ؟ سرِ حق طبیعیش

مگه بچه ندیدی؟

یا میخری جغجغه یا جیغ جیغه

مجبور به ترک زمینی

یارو میخواد خالطور باشه

اجرا بذاره که خاله تور بشه

رژیمش هم آمپول باشه

تتو کنه لخت شه ، نماز خون باشه

خُب باشه ؟ چرا جرم داره ؟

چرا بعد چهار سال باید جلو قُلدرا دولا شه

چرا ؟ مگه اراذل اوباشه که پیش مُلا هول باشه ؟

دیگه وای به حال ما که نرفتیم سمت لای پایشان

حسن ، هستن

من همون رأیم که تو رو نشونده به منصب

حسن میدونم دستات بسته ان

حسن خوب میدونی کیا حبسن

حسن بد از دستت خسته ام

حسن ولی هنوز امیدو هستم

حسن دمت که به فکر دارو و مریضائی

اصاً حسن تو خودِ مسیحایی

حسن اصاً بهترینی ، مهدیاری

حاجی سهم ما چی ؟ فقط پرونده بازی ؟

حسن کوه قاف و یه جوون پَستم

چون قانوناً نمیرسه به دهنم دستم

با اینکه سر فصلا محل رو بستم

با اینکه مجازاتون بغلم پشمن

ولی مجازاتم هر شب که صبح همینه شهرم

تغییر ، تغییر ، تغییر

مغزم میگه احمق اینا همه وعده اس

اما قلبم میگه برگرد ، امید داشته باش به

حسن ، هستن

من همون رائم که تو رو نشونده به منصب

حسن میدونم دستات بسته ان

حسن خوب میدونی کیا حبسن

حسن بد از دستت خسته ام

حسن ولی هنوز امیدو هستم

 

,متن اهنگ حسن از قاف

,دانلود آهنگ حسن از قاف

,متن حسن قاف

,قاف حسن دانلود

,تفسیر اهنگ حسن قاف

متن آهنگ حسن

,اهنگ حسن علی قاف

,دانلود آهنگ بی پلاک

 

مشاهده کامل این نوشته در ادامه مطلب    /  دریافت این آهنگ

پاسخ دهید