متن مداحی تا کنارت برسم من مردم (تک سیب سرخی)

 

متن مداحی
تا کنارت برسم من مردم (تک سیب سرخی)

 

تا کنارت برسم من مردم
دیدی یا نه هی زمین میخوردم
پاشو بابا برات آب آوردم

جون بابا پاشوحال و روز من رو ببین
دق مرگ میشم وقتی پاتو میکشی رو زمین
واویلا

حسین وای

بین صحرا حالا من حیرونم
میبینی که دیگه سرگردونم
نمیتونم تو رو برگردونم

پای نعشت به خدا بابا بیچاره شده
آخه جسمت مثل یه تسبیح پاره شده
واویلا

حسین وای

بی تو من از همه دنیا سیرم
تو که رفتی دیگه زمین گیرم
تو رو کشتن تا منم بمیرم

همون جور که یکی با لگد زد به مادرم
بی هوا زد نیزه به پهلوی تو پسرم
واویلا

حسین وای

منبع:
http://abaraatahowra.mihanblog.com

 

پاسخ دهید