متن مداحی هلالی آرزومه مقیم کربلا شم

 

متن مداحی هلالی
آرزومه مقیم کربلا شم
آرزومه وارد عرش خدا شم

آرزومه روبوم خونم محرم
چند تا از کبوترا تو داشته باشم

آرزومه که ازت روزی بگیرم
آرزومه پای تو باشم امیرم

تو محرمت به دنیا اومدم من
آرزومه تو محرمم بمیرم

چشاش ملیحه به آسمون شبیه
ارباب ما بوالله معلم مسیحه

آرزومه که بگی هواتو دارم
تو رو به زینب و زهرا می سپارم

آرزومه بین قبرم بجای خاک
صورت راست و رو زانوهات بذارم

آرزومه پرچمه رو گنبدت رو
برا چند لحظه بگذارم روی قبرم

رو دیوار اتاقم فقط حسین نوشته
حالا به مثل هیئت خونمونم بهشته

http://raghebon.ir/

پاسخ دهید