متن مداحی هلالی آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس

 

 

متن مداحی هلالی
آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس
مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس
در حریمت نه فقط دل شاد آن سرمستم
عشق هم دست به دامان تو دارد عباس
شب از آن روز که چشمان تو خاموش شده است
رنگ گیسوی پریشان تو دارد عباس
ابر هر گاه که می بارد از انبوهی بغض
شرم از تشنگی روی تودارد عباس
طور عشق است نگاه تو و موسی دلم
بهره از مشرب عرفان تو دارد عباس
خیمه ها تشنه آب اند و لب تیغ جفا
صحبت از شام غریبان تو دارد عباس

 

http://raghebon.ir/

 

پاسخ دهید