متن مداحی هلالی ای غایب از نظرها کی می شود بیایی

 

متن مداحی هلالی ای غایب از نظرها کی می شود بیایی
برقع ز رخ بگیری صورت به ما گشایی

هم دست تو ببوسم هم دور تو بگردم

هم رو نما ستانی هم رو به ما نمایی

آیا به کوه رضوان آیا به طور سینا؟!

آیا به بیت الاقصی آیا به ذی طوایی؟!

در مکه و مدینه یا در نجف مقیمی؟!

در مشهد مقدس یا دشت کربلایی؟!

جانم شود فدایت تا بشنوم ندایت

دائم زنم صدایت یابن الحسن کجایی؟!

تنها مسیح عالم، تنها نجات آدم

تنها وصی خاتم، تنها امید مایی

ای انس و جان فدایت، محتاج یک نگاهت

چشم همه به راهت، شاید ز در درآیی

هم پرچم حسینی بر دوش خود بگیری

هم قبر مادرت را بر شیعیان نمایی

در قلب ما حبیبی، بر زخم ما طبیبی

بر جان ما قراری، بر درد ما دوایی

باشد شعار «میثم» ای شهریار عالم

کی می شود بیایی کی می شود بیایی؟!

 

 

http://raghebon.ir/

پاسخ دهید