متن مداحی پاشو اذون گوی حرم (تک میرداماد)

 

متن مداحی
پاشو اذون گوی حرم (تک میرداماد)

 

پاشو اذون گوی حرم

اذان بگو برا دلم

بیا و قبل رفتنت

قدم بزن مقابلم

دلاور نوه ی حیدر

پسر اکبر جنگاور

فدای قد رشیدت

شدی شبیه پیغمبر

قرارم پسر جوونم

بهارم بی تو من خزونم

تو داری میری میدونی و

من کنار قدمهات میمونم

وااای وااای علی علی ولدی

یوسف من پیکر تو

گرگای کوفه می درند

هر چی میتونند به تنت

نیزه و شمشیر میزنن

شکسته اگه سر تو

شبیه حیدر ماه روت

با نیزه افتادی رو خاک

شبیه زهرا شد پهلوت

جوونه شیرین زبونم

نگاه کن به قد کمونم

تو رو خاک افتادی و من

با زینب دارم می خونم

وااای وااای علی علی ولدی

نمی دونم چیکار کنم

بس که تن تو درهمه

هر چی که پیدا می کنم

از بدنت بازم کمه

چه سخته به کی بگم که

علی اکبر شد اصغر

که دیدم با دو تا چشمام

چیزی نمونده این پیکر

اگه من زنده بمونم

تا خیمه تو رو می رسونم

تو اربا اربا شدی و

کنار بدنت میخونم

وااای وااای علی علی ولدی

منبع:
http://abaraatahowra.mihanblog.com

 

پاسخ دهید