, دانلود اهنگ تیشه به ریشم زدن

 

,
, دانلود اهنگ تیشه به ریشم زدن
, شهرام صولتی تیشه به ریشه ام زدن
, تیشه به ریشه ام زدند مردم این زمونه
, دانلود اهنگ قدیمی شهرام صولتی کبوتر خسته منم
, دانلود اهنگ مسافری خسته منم بی نام و بی نشونه
, دانلود اهنگ جدید شهرام صولتی کبوتر خسته منم
, دانلود آهنگ تیشه به ریشه ام زدن مردم این زمونه
, آهنگ کبوتری خسته منم صولتی
, دانلود اهنگ شهرام صولتی کبوتر

 

, ادامه خواندن , دانلود اهنگ تیشه به ریشم زدن