آهسته میایی آهسته آهسته انگار گامت را دست زمان بسته

متن شعر آهسته میایی آهسته آهسته
تنگ غروب آن روز وقتی که میرفتم تو گریه میکردی
کلیپ آهسته آهسته گلپا
دانلود آهنگ آهسته آهسته گلپا
آهنگ بی کلام آهسته آهسته گلپا
آهسته می آیی ای عشق پنهانی
گلپا آهسته آهسته آپارات
اهنگ گلپا من راست گفتم که برای تو زنده ام

 

دانلود