آهنگ با منه دلت بگم بهت که دلمو برده دلت

 

  • اهنگ اره من مست مستم با این عهدی که بستم با صدای زن
  • آهنگ دلمو وردارو ببر کوچه ب کوچه شهر به شهر با صدای زن
  • دانلود اهنگ دلمو برده از سهراب پاکزاد
  • آهنگ با منه دلت بگم بهت که دلمو برده دلت

 

 , ادامه مطلب