آهنگ بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو

 

  • آهنگ بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو
  • آهنگ دانم که تو سلطان جهانی خدایا
  • دانلود آهنگ آرزومه دستای تو تو دستام جا بگیره
  • اهنگ ریشه کن تو استخونم با چشات

 

 , ادامه مطلب